Uyğun sözün sinonimi

8925

əlverişli sözünün azərbaycan dilində istifadasi, mənası, izahı,

Lütfən, məqaləni ümumvikipediya və redaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin. Antonim (yun. αντί όνομα) — leksik mənalarına görə bir-birinin əksi olan  A sinonim eyni dildə başqa bir söz, morfem və ya ifadə ilə tam və ya Beləliklə, metonim sinonimin bir növü və sözüdür metonim bir hiponim sözün sinonim. Sözün tezliyi - sözün Yararlı, münasib, uyğun, müvafiq. Əlverişli üsul. Əlverişli şərait.

  1. Tapmaca ana sitatları
  2. Taksim chat almaniya

Bizi maraqlandıran sözün həm formaca, həm də məzmunca əsasən düzgün mə'nalandırılmasıdır. Ə.Sumbatzadə sözün yazılışını düxgün vermiş, lakin … تحنلا üslubu iki v daha çox sözd n yeni sözün yaradılmasına saslanır ə ə ə [26,95]. Bir çox terminl r iki ismin izaf ti yolu il düz lir. M s l n, ə ə ə ə ə ə ə … uyğun uyğun sözünün mənşəyi, uyğun sözünün etimologiyası. Dilimizdə uymaq (подходить) feili var. Onun zəminində uydur, uyğun kimi sözlər əmələ gəlib. Uy kökü ad-feil omonimdir və ad anlamında “fikir” mənasını əks etdirir. Sözün əsli ilanlayu olub Tam oxu » İLDIRIM. Sinonimi kimi yaşın kəlməsi də mənbələrdə öz əksini tapıb. İldırım-alov, ulduz kimi sözlərdəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. Tam oxu » İLƏ. Cığataylarda ilə sözü rus dilindəki “связанный” kəlməsinə uyğun …

movzu№7.docx - Mövzu № 7 Ədəbi dil. Ədəbi dilin normaları ...

Uyğun sözün sinonimi

Orfoqrafiya qaydalarında d f l rl edil n d yişiklikl r, ə ə ə ə ə ə ə ə onlarla sözün yeni qaydalara uyğun yazılması, el c d dilin lüğ t t rkibind bir ə ə ə ə ə ə sıra sözl rin ünsiyy td n çıxması, yeni sözl rin dil g lm si halları bu ə ə ə ə ə ə ə d yişikliy, yenil şm y sübutdur. ə ə ə ə ə d bi Cahid İsmayıloğlu. 1. Dil haqqındakı elmin bölmələrindən biri olan qrammati-ka-da sözlərin dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir. Qrammatika iki hissədən ibarətdir: 1) morfologiya, 2) sintaksis. Morfologiya yunanca «morfos» (forma) və «loqos» (bəhs) söz-lərinin birləşməsindən əmələ gəlib düşündükləri fikirlərə uyğun münasib ədəbi formalar seçmişlər. Dramatik əsərlər Yəni bu sözün sinonimi. sözün həqiqi və məcazi

Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri » davam.az - BÜTÖV

Sözün ayrılıqda işlənə bilən, əsas mənanı ifadə edən hissəsinə kök deyilir. Sözün ayrılıqda … Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar. Sözün də qanadı var.

Dramatik əsərlər Yəni bu sözün sinonimi. sözün həqiqi və məcazi Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivələrində kəndi şəklində işlənən bu sözün müxtəlif fonetik variantlarla, eyni zamanda təkrar-təkrar və mürəkkəb … Həmin sözün antonimini tapın.

Bizi maraqlandıran sözün həm formaca, həm də məzmunca əsasən düzgün mə'nalandırılmasıdır. Ə.Sumbatzadə sözün yazılışını düxgün vermiş, lakin … تحنلا üslubu iki v daha çox sözd n yeni sözün yaradılmasına saslanır ə ə ə [26,95]. Bir çox terminl r iki ismin izaf ti yolu il düz lir. M s l n, ə ə ə ə ə ə ə … uyğun uyğun sözünün mənşəyi, uyğun sözünün etimologiyası. Dilimizdə uymaq (подходить) feili var. Onun zəminində uydur, uyğun kimi sözlər əmələ gəlib. Uy kökü ad-feil omonimdir və ad anlamında “fikir” mənasını əks etdirir. Sözün əsli ilanlayu olub Tam oxu » İLDIRIM. Sinonimi kimi yaşın kəlməsi də mənbələrdə öz əksini tapıb. İldırım-alov, ulduz kimi sözlərdəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. Tam oxu » İLƏ. Cığataylarda ilə sözü rus dilindəki “связанный” kəlməsinə uyğun …

trt4k tezliyi avropa 2022
canlı matç linkləri twitter
arayana dinlet şarkı listesi
80 gram altının zekatı ne kadar
365 days yabancı dizi
3 türkcə altyazıdan sonra baxın dizimex
0552 hansı operator